VACCINATIONSBEVIS FR.O.M 1 DEC INFORMATION TILL DIG SOM SKA GÅ PÅ VÅRA SHOWER! -VACCINATIONSBEVIS FR.O.M 1 DECEMBER 2021-

För att minska smittan och för att skapa tryggare evenemang har regeringen beslutat att alla som vill gå på större evenemang måste visa upp ett vaccinationsbevis/covidpass.

Det gäller till exempel konserter, teater och sporttävlingar inomhus med fler än 100 personer och för dig över 18 år. Alla som tagit två sprutor vaccin kan få ett vaccinationsbevis.

Pamala Produktion följer myndigheternas beslut och rekommendationer. Det är därför viktigt att du som besökare säkerställer vad som gäller om du har biljetter till en kommande föreställning:

* Detta innebär att publiken måste uppvisa vaccinationsbevis för att kunna komma in.

* Kravet på vaccinationsbevis kommer gälla för samtliga föreställningar tills nya regler kommer från myndigheterna.

* Kravet på uppvisande av vaccinationsbevis gäller samtliga personer över 18 år.

* Enda undantaget är uppvisande av giltigt läkarintyg som styrker att du inte kan eller får vaccinera dig, i kombination med giltig legitimation.

Hur skaffar jag ett vaccinationsbevis?

Vaccinationsbevis kan hämtas med hjälp av e-legitimation på webbplatsen covidbevis.se Det går väldigt fort och smidigt. Vaccinationsbevis kan beställas utan e-legitimation med hjälp av blankett på ehalsomyndigheten.se Räkna med viss handläggningstid.

Information om vaccinering finns på 1177.se

Hur kontrolleras det?

Vaccinationsbevisets kan uppvisas både i mobiltelefonen eller utskrivet på papper. I samband med uppvisande av vaccinationspass ska även en giltig legitimation kunna styrkas.

Kan jag få pengarna tillbaka om jag inte är vaccinerad?

Folkhälsomyndighetens rekommendation från den 7 september 2021 löd att de som ej hunnit vaccinera sig skulle ta det fortsatt försiktigt och undvika trängsel – även efter 29 september då restriktionerna släpptes. Vi räknar med att du som köpt biljetter efter detta besked redan är vaccinerad, eller hinner vaccinera dig och få ditt vaccinationsbevis innan konserten äger rum.

Om du har köpt din biljett till någon av våra shower före den 7 september 2021 kan du ta kontakt med oss på info@pamalaproduktion.se för att få möjlighet till återbetalning.

Har du köpt din biljett efter den 7 september ges tyvärr ingen möjlighet till återbetalning.

Kan jag få pengarna tillbaka om jag inte kan vaccinera mig av medicinska skäl?

Ja! Om du av medicinska skäl inte kan vaccinera dig kan du mot uppvisande av giltigt läkarintyg ges möjlighet till återbetalning. Skicka då kopia på läkarintyg och fullständiga uppgifter till info@pamalaproduktion.se.

Kan jag istället uppvisa ett tillfriskningsintyg eller bevis på negativt covid-test?

Nej, dessa handlingar omfattas inte av de nya reglerna.

Läs mer om beslutet:

regeringen.se/pressmeddelanden

Läs mer om vaccinationsbevis här på Ehälsomyndigheten:

ehalsomyndigheten.se/covidbevis

Välkommen till en trygg och fantastisk musikupplevelse på någon av våra shower.